Communicatie


Ouders worden maandelijks geïnformeerd middels een digitale Nieuwsbrief. Daarnaast beschikt de school over een intern mailingssysteem en de communicatie app Social Schools. Ook de website geeft informatie over de school en de schoolorganisatie. Onze schoolgids wordt jaarlijks vernieuwd en elk jaar aangevuld met een jaargids waarin de actuele en meest bruikbare informatie is samengevat. Vorderingen rond de ontwikkeling worden minimaal twee keer per jaar besproken met de ouders. Bij zorgleerlingen of leerlingen met specifieke behoeften worden er meerdere malen per jaar gesprekken gevoerd met de ouders. De school staat altijd open voor contactmomenten met onze ouders. Dat mag spontaan maar kan ook na afspraak.

Hieronder vindt u de informatie rondom Social Schools