Onze School

PCBS de Claercamp is voor de kinderen en voor u een stuk van het leven. Jarenlang is er de weg van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind zo’n acht jaar toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van het kinderleven.

Identiteit van het Christelijk onderwijs

Christelijk onderwijs is herkenbaar, omdat dit onderwijs wordt gegeven vanuit de omgang met de Bijbel. Kiezen voor Christelijk onderwijs is niet vrijblijvend en niet neutraal, maar vraagt om positie te kiezen in deze wereld.

De identiteit van het Christelijk onderwijs ontstaat in een wisselwerking met de wereld om ons heen.

Het is dan ook geen statisch gegeven, maar een proces  waarin leerkrachten, ouders, kinderen en vrijwilligers samen op weg gaan met elkaar.

“De Claercamp” is een Christelijke basisschool, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Jezus Christus is onze inspiratiebron.

We brengen dit tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die op school heer

Wat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten

  • dat ieder kind als individu uniek is; een mens met eigen gevoelens en emoties;
  • dat ieder kind de kans krijgt zich op zijn/ haar eigen wijze en in eigen tempo te ontwikkelen;
  • dat wij kinderen, die moeite hebben met leren, veel extra en  positief gerichte aandacht geven;
  • dat wij kinderen die meer kunnen extra aandacht geven
  • dat wij een goed contact tussen school en thuis opbouwen;
  • dat wij de betrokkenheid van de ouders/ verzorgers bij onze school stimuleren en vergroten.
  • dat wij een fijn en veilig schoolklimaat, met een prettige open sfeer scheppen.