Speerpunten/ontwikkelpunten 2023-2024

 

Met sprongen vooruit..

In de groepen 1 t/m 8 gaan we dit schooljaar starten met het rekenprogramma met sprongen vooruit. De leerkrachten in groep 1-8 bieden rekenvaardigheden van de methode “met Sprongen vooruit” aanvullend aan op onze reguliere lesmethode Getal en Ruimte Junior. Met Sprongen vooruit is een methode die spelenderwijs, bewegend, coöperatief en interactief rekenvaardigheden aanbiedt die bijdragen aan een mooi basis, getalbegrip en bewerkingen. De leerkrachten van de school volgen dit jaar daarom de basistraining van dit rekenprogramma.

Implementatie nieuwe spelling/taalmethode Staal.

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij een oriëntatie gedaan naar diverse nieuwe taal/spellingsmethodes. De methode Staal sprak ons als team het meeste aan. Daarom zullen we in de groepen 3 t/m 8 in het nieuwe schooljaar gaan starten met deze nieuwe methode.

STAAL (citaat website)

Maakt kinderen sterk in taal en spelling. Laat taal tot leven komen met Staal, de allereerste methode die spelling en grammatica combineert. En met succes: Staal zorgt voor betere resultaten op elke school. Met tekst, beeld en andere zelfgekozen bronnen werk je met de kinderen toe naar een taalproduct dat inspeelt op hun eigen belevingswereld.

Om ervoor te zorgen dat we allemaal op dezelfde manier met deze methode gaan werken en de duidelijke structuur in alle groepen zichtbaar is, zullen we een gedegen implementatie scholingstraject als team gaan volgen. Dit doen we als team gezamenlijk met het team van CBS de Oanrin uit Twijzel. Margriet Lei-Canrinus zal deze scholing verzorgen.

Zorgstructuur:

Als school werken wij tijdens de instructie met het EDI model als basis voor ons didactisch handelen. Door deze aanpak is er een andere visie ontstaan met betrekking tot onze didactisch aanpak en cyclisch werken. Daarom gaan we dit schooljaar een aanpassing doen in onze groepswerkplannen, zodat we onze manier van handelen in de klas en onze visie hierop terug kunnen zien in onze documenten. Daarnaast gaan we dit schooljaar onderzoek doen naar een volgsysteem voor groep 1 t/m 8 waarbij we de leerlingen goed kunnen monitoren ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling. Hoe voelen leerlingen zich op school als het gaat over veiligheid, welbevinden, werkhouding etc.

Meer informatie over deze speerpunten kunt u lezen in de jaargids.