Speerpunten/ontwikkelpunten 2020-2021

Prioriteiten worden komende jaren gegeven aan het scheppen en bewaren van een positief klimaat, waarin veiligheid en balans voorop staan. Deze voorwaarde is nodig bij onze leerlingen om te komen tot een goede ontwikkeling op sociaal/emotioneel gebied en op cognitief terrein.


Implementatie Estafette lezen/Groepsdoorbrekend werken Begrijpend lezen
Qua vakgebieden zullen we ons volgend schooljaar richten op de vakgebieden technisch lezen en begrijpend lezen. De implementatie van onze nieuwe leesmethode Estafette zal in dit schooljaar plaatsvinden. Deze methode sluit goed aan op de aanvankelijk lezen en technisch lezen methode van groep 3 Veilig leren lezen. 
Daarnaast zullen we in de groepen 5 t/m 8 groepsdoorbrekend gaan werken rondom het vakgebied begrijpend lezen. De leerlingen zullen op twee vaste momenten in de week naar een leerkracht gaan die op zijn/haar niveau instructie zal geven ten aanzien van het vakgebied begrijpend lezen.
De keuze voor groepsindeling van deze vakken maken we naar aanleiding van ons DIA-volgsysteem. Door de resultaten van verschillende toetsen naast elkaar te leggen, wordt vanuit het systeem een helder beeld gegeven van het referentieniveau van de leerling. We zijn er van overtuigd dat wanneer leerlingen aanbod krijgen op hun eigen niveau, ook het plezier in het lezen meer naar voren zal komen, waardoor de leerlingen ook sneller progressie zullen laten zien.


BOUW!
In de groepen 2 t/m 4 zullen de leerkrachten naast het reguliere programma van lezen ook gaan werken 4
met het interventieprogramma BOUW. 
Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. 
Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd goed gestructureerde online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar.  
Bouw is programma waarbij leerlingen-ouders en school samenwerken. Iets waar we als school ook voor staan.
Onze taal/leescoördinator Fenneke Broersma en Intern begeleider Cuny Bosman zullen in het schooljaar 2020-2021 de scholing rondom Bouw gaan volgen, zodat de juiste implementatie kan plaatsvinden. 


ICT-ontwikkelingen;
Digitalisering zal het komend schooljaar een van de ontwikkelpunten zijn, waarmee we aan de slag gaan. Zo gaan de leerkrachten zich verdiepen in nieuwe oefensoftware "junior Einstein". We gaan aan de slag met PROWISE 10 en een scholing volgen rondom het thema "Haal alles uit je IPAD". 


Kind-leergesprekken;
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met de kind-leergesprekken. Deze gesprekken zullen nu gestructureerd plaatsvinden in het schooljaar 2020-2021. Tijdens de gesprekmomenten met u als ouder/verzorger zullen we ook hier bij u op terug komen. Op deze wijze willen we de leerlingen bewust maken van hun eigen leerproces. Samen met de leerkracht en ouder/verzorger zijn we als driehoek mede-eigenaar/ verantwoordelijk voor een positief effect van dit proces. Centraal staan bij deze gesprekken de sociale en cognitieve vaardigheden.