Speerpunten/ontwikkelpunten 2022-2023

 

Het komend schooljaar zullen wij als school de vaardigheden en ontwikkelingen die de afgelopen jaren centraal hebben gestaan gaan borgen en uitdiepen. Vele ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren de revue gepasseerd en door wisselingen die er geweest zijn en het vaste team dat er nu is en blijft is het belangrijk om afspraken goed met elkaar te borgen. Daarbij staan de volgende vragen het komend jaar centraal; Wat doen we, wat levert het op, werkt het goed of moeten we bijsturen? Op deze wijze willen we kritisch naar ons onderwijs blijven kijken en zo “goed” onderwijs geven aan onze kinderen. Door het ‘goede’ nu goed vast te leggen en ons daar nog verder in te verdiepen, hopen we dat de onderwijsontwikkelingen ook voor u zichtbaarder worden. De volgende speerpunten waar wij heel enthousiast mee aan het werk zijn en waarvan wij een mooie, positieve leerontwikkeling zien zijn de volgende punten:

Groepsdoorbrekend werken

Kind- leergesprekken

Het EDI- Model

Digitale geletterdheid

Leefstijl 

Blink

Meer informatie over deze speerpunten kunt u lezen in de jaargids.