Identiteit van het Christelijk onderwijs.
Christelijk onderwijs is herkenbaar, omdat dit onderwijs wordt gegeven vanuit de omgang met de Bijbel. Kiezen voor Christelijk onderwijs is niet vrijblijvend en niet neutraal, maar vraagt om positie te kiezen in deze wereld.
De identiteit van het Christelijk onderwijs ontstaat in een wisselwerking met de wereld om ons heen. Het is dan ook geen statisch gegeven, maar een proces waarin leerkrachten, ouders, kinderen en vrijwilligers samen op weg gaan met elkaar.
“De Claercamp” is een Christelijke basisschool, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in het geloof
in God en in de Bijbel. Jezus Christus is onze inspiratiebron.
We brengen dit tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die op school heerst.

Wat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten

  • dat ieder kind als individu uniek is; een mens met eigen gevoelens en emoties;
  • dat ieder kind de kans krijgt zich op zijn/ haar eigen wijze en in eigen tempo te ontwikkelen;
  • dat wij kinderen, die moeite hebben met leren, veel extra en positief gerichte aandacht geven;
  • dat wij kinderen die meer kunnen extra uitdaging geven ten aanzien van het onderwijsprogramma;
  • dat wij een goed contact tussen school en thuis opbouwen;
  • dat wij de betrokkenheid en samenwerking met de ouders / verzorgers op onze school belangrijk vinden, omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze samenwerking in positieve zin resulteert in groei bij de leerling ten aanzien van de sociale en cognitieve vaardigheden;
  • dat wij een fijn en veilig schoolklimaat, met een prettige open sfeer scheppen.