CBS De Claercamp – Gerkesklooster

Schoolreisje
Schooljudo
Schoolreisje groep 1/2
Sinterklaas 2016
Schoolkamp 2017
Leefstijl