Voor-, naschoolse opvang.

TIKO

TIKO is de nieuwe gezamenlijke naam van Kinderopvang Achtkarspelen en Stichting Peuteropvang Achtkarspelen Kollumerland. De naam geldt voor alle bestaande vestigingen van Kinderopvang Achtkarspelen én de peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties van Amarins

Verdere informatie vindt u op onze website: www.tikokinderopvang.nl