Team

Directeur:

De directeur, Miranda Renkema, is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.

Bij afwezigheid van de directeur is Gerry Hoekstra de eerst aangewezen persoon om uw vraag / probleem / opmerking voor te leggen.

Groepsleerkrachten:

Groep 1 en 2:    Rommie Rauwerda en Gerry Hoekstra

Groep 3 en 4a:  Geertje Marijke v/d Pol en Gerry Hoekstra

Groep 4b en 5:   Fenneke Boersma en Hedwig de Jonge

Groep 6:              Mineke Wiersma en Fenneke Boersma

Groep 7 en 8:      Sietske van Esch en Ingrid Louwina Reitsma

Interne begeleider/ vertrouwenspersoon

Cuny Bosman: maandag / dinsdag / woensdag.

Onderwijsassistente

Rommy Hoekstra: woensdag en donderdag.

Conciërge:

Nico Jagersma: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen

adm. medewerkster:

Hennie de Vries: maandagmorgen