Team

Directeur:

Mevr. Miranda Renkema                        claercamp@noventa.nl                 0512-351038 (school)

Bij afwezigheid van de directeur is juf Charlotte de eerst aangewezen persoon om uw vraag / probleem / opmerking voor te leggen.

IB’er:

Cuny Bosman

Leerkrachten:

Gerry Hoekstra-van der Zaag (groep 1/2)

Rommie Rauwerda-Kloosterman (groep 1/2)

Geertje Marijke van der Pol  (groep 3/4)

Hedwig de Jonge (groep 4/5)

Mineke Wiersma (groep 4/5 en groep 8)

Charlotte de Jonge-Hut (groep 6/7)

Ingrid Louwina Reitsma-van der Meulen (groep 6/7)

Sietske van Esch (groep 8)