Team

Directeur:

De directeur, Miranda Renkema, is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.

Bij afwezigheid van de directeur is Gerry Hoekstra de eerst aangewezen persoon om uw vraag / probleem / opmerking voor te leggen.

Groepsleerkrachten:

Groep 1 en 2:    Rommie Rauwerda en Gerry Hoekstra

Groep 3 en 4:  Geertje Marijke v/d Pol en Gerry Hoekstra

Groep 5 en 6A:   Fenneke Boersma en Hedwig de Jonge

Groep 6B en 7A:  Ingrid Louwina Reitsma en Fenneke Boersma

Groep 7B en 8 :   Minneke Wiersma en Charlotte de Jonge

Interne begeleider/ vertrouwenspersoon

Cuny Bosman: maandag / dinsdag / woensdag.

Conciërge:

Nico Jagersma: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen

adm. medewerkster:

Hennie de Vries: maandagmorgen