MR

De MR mag meebeslissen en adviseren over belangrijke zaken. Indien ouders ergens problemen mee hebben, kan de MR een aanspreekpunt zijn. Zij kan de zaken bij de directeur en eventueel bij de schoolraad ter sprake brengen. Sinds een paar jaar is de medezeggenschap geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De bevoegdheid van de MR werd toen sterk uitgebreid.
De samenstelling van de Medezeggenschapsraad:

Leerkrachten:

Gerrie Hoekstra                            lid

Rommie Rauwerda                       lid

Ouderleden:
Walda Geertsma                          secretaris

Lammert Jan Brandsma           lid

Miranda Renkema                      directeur adviserend lid