Schoolmaatschappelijk werk

De gemeente Achtkarspelen heeft aan alle basisscholen in haar gemeente schoolmaatschappelijk werk toegewezen. Afhankelijk van de vraag kan de schoolmaatschappelijk werkster één of meer gesprekken aangaan.

Deze gesprekken kunnen individueel ( met ouders, kind of school), maar het kan ook via gezamenlijke gesprekken waarbij verzorgers, het kind en iemand van de school aanwezig is. De schoolmaatschappelijk werkster werkt samen met de school.

Schoolmaatschappelijk werk geeft o.a. ondersteuning bijo opvoedingsvragenvanouders
o gedragsproblemenopschool/thuis
o echtscheidingsproblemen

o pestervaringen/omganganderekinderen
o verliesverwerking
o denkt met leerlingen, ouders en leerkrachten mee in oplossingen

Alma de Visser is schoolmaatschappelijk werkster op PCBS de Claercamp. Zij heeft bij ons op school ook een open spreekuur waar u terecht kunt voor vragen. Deze dagen staan vermeld op de jaarkalender .

Schoolmaatschappelijk werkster: Alma de Visser mail:adevisser@jeugdteam8k.nl
Website: www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl