Huiswerk beleid

Vanaf groep 3 kan huiswerk /oefenstof worden meegegeven. Hoe verder de kinderen komen, hoe groter de hoeveelheid huiswerk wordt. In de weekinfo geeft de leerkracht dit aan. Indien u merkt, dat uw kind moeite heeft met het leren / oefenen van het huiswerk, neem dan even contact met de leerkracht

In onderstaand schema zijn de afspraken opgenomen die betrekking hebben op het huiswerkbeleid op PCBS de Claercamp.

Doelen huiswerkbeleid PCBS de Claercamp:

0 Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van de kinderen;
0 Huiswerk beïnvloedt het leerresultaat positief;
0 Huiswerk geeft een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs;
0 Huiswerk vergroot de betrokkenheid van ouders bij de school en leren van hun kind;

Op school hanteren wij twee vormen van huiswerk: Oefenwerk en structureel huiswerk.

Oefenwerk

De leerlingen in groep 3 t/m 8 krijgen, indien nodig, oefenwerk mee als ondersteuning van het leerproces op school. Het oefenwerk heeft de volgende functies:

o Extra oefenen van behandelde oefenstof als blijkt dat een leerling of de hele groep dit nodig heeft.

o Extra oefenstof voor die leerlingen die het nodig hebben, naast de hulp op school zoals vermeld in het handelingsplan ( HP)

o Voorbereiden van nieuwe opdrachten ( pré-teaching)

Oefenwerk dat thuis gemaakt wordt, is werk waarbij de leerling geen instructie nodig heeft en dat de leerling zelfstandig kan verwerken.
In de weekbrief zullen de leerkrachten de ouders informeren omtrent oefenwerk.

Structureel huiswerk

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen huiswerk om het leerproces te ondersteunen. Daarnaast bereiden wij vanaf groep 8 onze leerlingen voor op het huiswerk maken in het voortgezet onderwijs. Voor een probleemloze overgang naar het voorgezet onderwijs spelen werkhouding, eigen motivatie, plichtsbesef in een andere schoolsituatie een grote rol. Het huiswerk heeft daarmee de volgende functies:

o Het draagt bij aan het leren plannen en zelfstandig leren;
o Oefenen van behandelde stof ( herhaling/verdieping);
o Toepassenvankennis/vaardigheden;
o Het leren hanteren van een agenda vanaf groep 7. ( leren plannen);

Rol van ouders met betrekking tot huiswerk beleid
Huiswerk levert een bijdrage aan de vergroting van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen. Bij de realisering van dit doel spelen ook de ouders ( pedagogische partners) een belangrijke rol. Als pedagogische partner van de school wil elke ouder, naar beste vermogen, bijdragen aan een goed verloop van het ontwikkelings- en leerproces van het eigen kind.
Kinderen hebben er baat bij als hun ouders belangstelling tonen voor het huiswerk en zo nodig ondersteuning bieden. Niet alleen als het tegen zit of als er echte problemen zijn maar ook als het goed gaat. Stel u op als begeleider, luister en stel vragen. Stimuleer uw kind en ondersteun het als het daarom vraagt. Levert het maken van huiswerk bij u thuis problemen op, neem dan contact op met de leerkracht.