Dagelijks bestuur

Basisschool de Claercamp valt onder het bestuur van Noventa. Deze is verantwoordelijk voor het bestuur van de 11 Christelijke scholen van de gemeente Achtkarspelen.

Algemeen directeur:

Dhr. H Steenstra                      Voorzitter Centrale Directie

 

Lidmaatschap vereniging:

Wanneer men kan instemmen met de grondslag van de vereniging, zoals die is vastgelegd in de statuten, bestaat er de mogelijkheid om lid te worden van de vereniging.

Het ledengeld bedraagt € 5,00 per persoon per jaar.Zoals in de statuten (art. 5) beschreven, is het lidmaatschap persoonlijk. Men kan ook donateur worden van de plaatselijke school.

Aan- en afmelding: alleen schriftelijk via aanmeldingsformulier.

Dit is af te halen bij het secretariaat van de schoolraad.